× +
Write something...
× +
Bona Nova
× +
A quick brown fox jumps over the lazy dog.
× +
adhesion
× +
Sweet Pomelo
Poznaj projektanta

Mateusz Machalski


Bona

Bona Nova to projekt digitalizacji kroju Bona, zaprojektowanego w 1971 roku przez twórcę polskich banknotów, pana Andrzeja Heidricha. Naszym założeniem oprócz nadania mu cyfrowej formy jest poszerzenie istniejącego zestawu znaków, opracowanie kapitalików, znaków alternatywnych oraz wielu funkcji zecerskich. We współpracy z autorem powstały dwie nowe odmiany dziełowe – Regular oraz Bold – aby nadać Bonie formę klasycznej triady. Gotowa rodzina jest dystrybuowana na otwartej licencji. Całość dopełnia sześć odmian displayowych – Bona Sforza.

Przetestuj inne fonty

Nocturne Serif by Mateusz Machalski

Praho Pro by Maciej Włoczewski

Harpagan by Mateusz Machalski