Bilbao
 

× +
Write something...
× +
Bilbao
× +
A quick brown fox jumps over the lazy dog.
× +
Sweet Pomelo
Poznaj projektanta

Mateusz Machalski


Bilbao

Bilbao to geometryczna hybryda krojów sans, slab oraz mono. Całą rodzinę charakteryzuje duża liczba detali nadających krojowi przyjazny klimat. Bilbao jest idealne do zastosowań w identyfikacjach wizualnych oraz użyciu displayowym. Rodzina składa się z jedenastu odmian (w od Hairline do Black) oraz dopełniających je italików.

Przetestuj inne fonty

Brygada 1918 by Mateusz Machalski

Engram by Mateusz Machalski

Disalina by Maciej Włoczewski