Podium
 

× +
Write something...
× +
PODIUM
× +
A quick brown fox jumps over the lazy dog.
× +
adhesion
× +
Sweet Pomeloa
Poznaj projektanta

Mateusz Machalski


Podium

PODIUM SHARP jest rozbudowaną wersją kroju DUDU zaprojektowanego w 2012.

Po wielu latach zdecydowałem się rozbudować i przeprojektować całość dodając nowe mastery i grubości. Całość zawiera 234 style: od ultra compressed hairline do extra expanded heavy. Głównym założeniem dla tego projektu było zrobienie hybrydy różnych drewnianych czcionek znalezionych w starych polskich specimen-ach: Rex, Blok, Bacarat etc. Dzięki olbrzymiej ilości zróżnicowanych styli PODIUM będzie świetne do identyfikacji wizualnych, plakatów oraz display-owego użycia.

Dla zwiększenia komfortu pracy na poterzbu PODIUM przygotowałem nowy sposób nazywania styli bazujący na Univers-ie Adriana Frutigera oraz skali trudności wspinaczkowych. Pierwsza cyfra oznacza szerokości, druga grubość. (Dla przykładu: styl 1.1 jest najwęższym hairlinem, 6.5 czymś w rodzaju regulara, a 9.13 najszerszym heavy.

Przetestuj inne fonty

Maecenas by Michał Jarociński

Disalina by Maciej Włoczewski

Servus by Michał Jarociński