Test It
Write something...
PODIUM
A quick brown fox jumps over the lazy dog.
adhesion
Sweet Pomeloa
odmiany
Sharp 1.1
Sharp 1.1 Italic
Sharp 1.2
Sharp 1.2 Italic
Sharp 1.3
Sharp 1.3 Italic
Sharp 1.4
Sharp 1.4 Italic
Sharp 1.5
Sharp 1.5 Italic
Sharp 1.6
Sharp 1.6 Italic
Sharp 1.7
Sharp 1.7 Italic
Sharp 1.8
Sharp 1.8 Italic
Sharp 1.9
Sharp 1.9 Italic
Sharp 1.10
Sharp 1.10 Italic
Sharp 1.11
Sharp 1.11 Italic
Sharp 1.12
Sharp 1.12 Italic
Sharp 1.13
Sharp 1.13 Italic
Sharp 2.1
Sharp 2.1 Italic
Sharp 2.2
Sharp 2.2 Italic
Sharp 2.3
Sharp 2.3 Italic
Sharp 2.4
Sharp 2.4 Italic
Sharp 2.5
Sharp 2.5 Italic
Sharp 2.6
Sharp 2.6 Italic
Sharp 2.7
Sharp 2.7 Italic
Sharp 2.8
Sharp 2.8 Italic
Sharp 2.9
Sharp 2.9 Italic
Sharp 2.10
Sharp 2.10 Italic
Sharp 2.11
Sharp 2.11 Italic
Sharp 2.12
Sharp 2.12 Italic
Sharp 2.13
Sharp 2.13 Italic
Sharp 3.1
Sharp 3.1 Italic
Sharp 3.2
Sharp 3.2 Italic
Sharp 3.3
Sharp 3.3 Italic
Sharp 3.4
Sharp 3.4 Italic
Sharp 3.5
Sharp 3.5 Italic
Sharp 3.6
Sharp 3.6 Italic
Sharp 3.7
Sharp 3.7 Italic
Sharp 3.8
Sharp 3.8 Italic
Sharp 3.9
Sharp 3.9 Italic
Sharp 3.10
Sharp 3.10 Italic
Sharp 3.11
Sharp 3.11 Italic
Sharp 3.12
Sharp 3.12 Italic
Sharp 3.13
Sharp 3.13 Italic
Sharp 4.1
Sharp 4.1 Italic
Sharp 4.2
Sharp 4.2 Italic
Sharp 4.3
Sharp 4.3 Italic
Sharp 4.4
Sharp 4.4 Italic
Sharp 4.5
Sharp 4.5 Italic
Sharp 4.6
Sharp 4.6 Italic
Sharp 4.7
Sharp 4.7 Italic
Sharp 4.8
Sharp 4.8 Italic
Sharp 4.9
Sharp 4.9 Italic
Sharp 4.10
Sharp 4.10 Italic
Sharp 4.11
Sharp 4.11 Italic
Sharp 4.12
Sharp 4.12 Italic
Sharp 4.13
Sharp 4.13 Italic
Sharp 5.1
Sharp 5.1 Italic
Sharp 5.2
Sharp 5.2 Italic
Sharp 5.3
Sharp 5.3 Italic
Sharp 5.4
Sharp 5.4 Italic
Sharp 5.5
Sharp 5.5 Italic
Sharp 5.6
Sharp 5.6 Italic
Sharp 5.7
Sharp 5.7 Italic
Sharp 5.8
Sharp 5.8 Italic
Sharp 5.9
Sharp 5.9 Italic
Sharp 5.10
Sharp 5.10 Italic
Sharp 5.11
Sharp 5.11 Italic
Sharp 5.12
Sharp 5.12 Italic
Sharp 5.13
Sharp 5.13 Italic
Sharp 6.1
Sharp 6.1 Italic
Sharp 6.2
Sharp 6.2 Italic
Sharp 6.3
Sharp 6.3 Italic
Sharp 6.4
Sharp 6.4 Italic
Sharp 6.5
Sharp 6.5 Italic
Sharp 6.6
Sharp 6.6 Italic
Sharp 6.7
Sharp 6.7 Italic
Sharp 6.8
Sharp 6.8 Italic
Sharp 6.9
Sharp 6.9 Italic
Sharp 6.10
Sharp 6.10 Italic
Sharp 6.11
Sharp 6.11 Italic
Sharp 6.12
Sharp 6.12 Italic
Sharp 6.13
Sharp 6.13 Italic
Sharp 7.1
Sharp 7.1 Italic
Sharp 7.2
Sharp 7.2 Italic
Sharp 7.3
Sharp 7.3 Italic
Sharp 7.4
Sharp 7.4 Italic
Sharp 7.5
Sharp 7.5 Italic
Sharp 7.6
Sharp 7.6 Italic
Sharp 7.7
Sharp 7.7 Italic
Sharp 7.8
Sharp 7.8 Italic
Sharp 7.9
Sharp 7.9 Italic
Sharp 7.10
Sharp 7.10 Italic
Sharp 7.11
Sharp 7.11 Italic
Sharp 7.12
Sharp 7.12 Italic
Sharp 7.13
Sharp 7.13 Italic
Sharp 8.1
Sharp 8.1 Italic
Sharp 8.2
Sharp 8.2 Italic
Sharp 8.3
Sharp 8.3 Italic
Sharp 8.4
Sharp 8.4 Italic
Sharp 8.5
Sharp 8.5 Italic
Sharp 8.6
Sharp 8.6 Italic
Sharp 8.7
Sharp 8.7 Italic
Sharp 8.8
Sharp 8.8 Italic
Sharp 8.9
Sharp 8.9 Italic
Sharp 8.10
Sharp 8.10 Italic
Sharp 8.11
Sharp 8.11 Italic
Sharp 8.12
Sharp 8.12 Italic
Sharp 8.13
Sharp 8.13 Italic
Sharp 9.1
Sharp 9.1 Italic
Sharp 9.2
Sharp 9.2 Italic
Sharp 9.3
Sharp 9.3 Italic
Sharp 9.4
Sharp 9.4 Italic
Sharp 9.5
Sharp 9.5 Italic
Sharp 9.6
Sharp 9.6 Italic
Sharp 9.7
Sharp 9.7 Italic
Sharp 9.8
Sharp 9.8 Italic
Sharp 9.9
Sharp 9.9 Italic
Sharp 9.10
Sharp 9.10 Italic
Sharp 9.11
Sharp 9.11 Italic
Sharp 9.12
Sharp 9.12 Italic
Sharp 9.13
Sharp 9.13 Italic
Description

PODIUM SHARP jest rozbudowaną wersją kroju DUDU zaprojektowanego w 2012.

Po wielu latach zdecydowałem się rozbudować i przeprojektować całość dodając nowe mastery i grubości. Całość zawiera 234 style: od ultra compressed hairline do extra expanded heavy. Głównym założeniem dla tego projektu było zrobienie hybrydy różnych drewnianych czcionek znalezionych w starych polskich specimen-ach: Rex, Blok, Bacarat etc. Dzięki olbrzymiej ilości zróżnicowanych styli PODIUM będzie świetne do identyfikacji wizualnych, plakatów oraz display-owego użycia.

Dla zwiększenia komfortu pracy na poterzbu PODIUM przygotowałem nowy sposób nazywania styli bazujący na Univers-ie Adriana Frutigera oraz skali trudności wspinaczkowych. Pierwsza cyfra oznacza szerokości, druga grubość. (Dla przykładu: styl 1.1 jest najwęższym hairlinem, 6.5 czymś w rodzaju regulara, a 9.13 najszerszym heavy.

Poznaj projektanta

Mateusz Machalski

Co-founder Type Designer
Branding Expert

+48 666 356 584
mateusz@capitalics.wtf