× +
Write something...
× +
Promo
× +
A quick brown fox jumps over the lazy dog.
× +
adhesion
× +
Sweet Pomeloa
Poznaj projektanta

Mateusz Machalski


Promo

Promo to czarujący okrągły sans serif. Całą rodzinę charakteryzuje duża liczba detali nadających krojowi przyjazny klimat. Promo jest idealny do zastosowań w identyfikacjach wizualnych oraz użyciu display-owym. Rodzina składa się z 9 odmian od Thin do Bold.

Przetestuj inne fonty

Podium by Mateusz Machalski

Sharik Sans by Michał Jarociński

Artigua by Maciej Włoczewski