Test It
Write something...
Geller
A quick brown fox jumps over the lazy dog.
adhesion
Sweet Pomelo
odmiany
Headline Light
Headline Light Italic
Headline Regular
Headline Regular Italic
Headline Medium
Headline Medium Italic
Headline SemiBold
Headline SemiBold Italic
Headline Bold
Headline Bold Italic
Headline Black
Headline Black Italic
Text Light
Text Light Italic
Text Regular
Text Regular Italic
Text Semi Bold
Text Semi Bold Italic
Text Bold
Text Bold Italic
Description

Font został zaprojektowany w Typowej Pracowni w ramach pracy dyplomowej. Geller jest rodziną krojów przewidzianą do zastosowań gazetowych. Na ten moment w sprzedaży dostępne są odmiany headline, docelowo rodzina będzie składała się z dwóch odmian optycznych: headline i text.

W trakcie procesu projektowego przeanalizowane zostały proporcje frakcji edytorskich takich jak: leady, kolumny, tytuły czy wyimki. Z myślą o planowanym zastosowaniu została zaprojektowana między innymi majuskuła. Jej uwspółcześnione proporcje (wywiedzione z projektów grupy Didone) o zoptymalizowanych światłach wewnętrznych jak i krótkie wydłużenia górne i dolne małych liter sprawdzają się dobrze w tytułach i leadach.

Oprócz szerokiego zakresu funkcji opentype, krój zawiera punktory i dingbaty zapewniając wiele możliwości wprowadzania tak zwanych „entry points”. Kompaktowa budowa diakrytyków, duża wysokość-x, zwężona konstrukcja liter – wszystkie te cechy ułatwiają łamanie wąskiej szpalty tekstu i zapewniają dużą ekonomię składu.

Poznaj projektanta

Ludka Biniek

+48 696 022 141
nieludka@gmail.com