Brygada 1918
 

× +
Write something...
× +
Brygada 1918
× +
A quick brown fox jumps over the lazy dog.
× +
adhesion
× +
Sweet Pomelo
Poznaj projektantów

Mateusz Machalski

Ania Wieluńska


Borys Kosmynka


Brygada 1918

Brygada 1918 to cyfrowy projekt rewitalizacyjny kroju pisma Brygada realizowany dzięki wsparciu programu „Niepodległa” i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inspiracją do działań były matryce znalezione przez Janusza Pawła Tryzno w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Rozbudowana rodzina Brygady 1918 obejmująca 6 odmian dostępna jest do pobrania na zasadzie otwartej licencji. Mamy nadzieję, że poprzez użytkowanie projektu Brygada 1918 przyczyni się do budowania świadomości na temat projektowania krojów pisma – dziedziny o tak istotnym charakterze kulturotwórczym.

Według badań historycznych krój powstał najprawdopodobniej w czasie dwudziestolecia międzywojennego w Odlewni Czcionek Idźkowski i S-ka w Warszawie. Główną ideą przedsięwzięcia było uhonorowanie dziedzictwa typograficznego w żywy sposób. Oryginalnie dostępne były matryce wariantów regular, italic i bold. W celu umożliwienia praktycznego wykorzystania fontu w większej ilości projektów, dodane zostały warianty semibold, semibold italic i bold italic. Oprócz przerysowania projektu znaki zostały poprawione, a zestaw dostępnych glifów uległ znacznemu poszerzeniu. Krój Brygada 1918 w każdej z 6 odmian posiada poszerzony zestaw znaków łacińskich, poszerzony zestaw znaków cyrylicy, podstawowy zestaw greki, zestaw znaków alfabetu fonetycznego, 4 warianty cyfr (oldstyle, lining, tabular oldstyle i tabular lining), kapitaliki, symbole walut, znaki matematyczne, oraz szeroki zestaw ornamentów.

Zespół projektowy: Mateusz Machalski, Borys Kosmynka, Przemysław Hoffer, Ania Wieluńska

www.brygada1918.eu

Przetestuj inne fonty

Tzimmes by Michał Jarociński

Afronaut by Mateusz Machalski

Półtawski Nowy by Mateusz Machalski