Brygada 1918

Kup ten font →
Test It
Write something...
Brygada 1918
A quick brown fox jumps over the lazy dog.
adhesion
Sweet Pomelo
odmiany
Regular
Regular Italic
SemiBold
SemiBold Italic
Bold
Bold Italic
Description

Brygada 1918 to cyfrowy projekt rewitalizacyjny kroju pisma Brygada realizowany dzięki wsparciu programu „Niepodległa” i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inspiracją do działań były matryce znalezione przez Janusza Pawła Tryzno w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Rozbudowana rodzina Brygady 1918 obejmująca 6 odmian dostępna jest do pobrania na zasadzie otwartej licencji. Mamy nadzieję, że poprzez użytkowanie projektu Brygada 1918 przyczyni się do budowania świadomości na temat projektowania krojów pisma – dziedziny o tak istotnym charakterze kulturotwórczym.

Według badań historycznych krój powstał najprawdopodobniej w czasie dwudziestolecia międzywojennego w Odlewni Czcionek Idźkowski i S-ka w Warszawie. Główną ideą przedsięwzięcia było uhonorowanie dziedzictwa typograficznego w żywy sposób. Oryginalnie dostępne były matryce wariantów regular, italic i bold. W celu umożliwienia praktycznego wykorzystania fontu w większej ilości projektów, dodane zostały warianty semibold, semibold italic i bold italic. Oprócz przerysowania projektu znaki zostały poprawione, a zestaw dostępnych glifów uległ znacznemu poszerzeniu. Krój Brygada 1918 w każdej z 6 odmian posiada poszerzony zestaw znaków łacińskich, poszerzony zestaw znaków cyrylicy, podstawowy zestaw greki, zestaw znaków alfabetu fonetycznego, 4 warianty cyfr (oldstyle, lining, tabular oldstyle i tabular lining), kapitaliki, symbole walut, znaki matematyczne, oraz szeroki zestaw ornamentów.

Zespół projektowy: Mateusz Machalski, Borys Kosmynka, Przemysław Hoffer, Ania Wieluńska

www.brygada1918.eu

Poznaj projektantów

Mateusz Machalski

Co-founder Type Designer
Branding Expert

+48 666 356 584
mateusz@capitalics.wtf

Ania Wieluńska

Type Designer
Design Specialist

+48 506 500 795
ania@capitalics.wtf

Borys Kosmynka

Type Designer
Evangelist

+48 571 491 661
borys@capitalics.wtf

Brygada 1918

Kup ten font →